AVG op orde

In mei 2018 trad de Europeese wetgeving General Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), in werking. Als u met persoonsgegevens werkt dan heeft ook uw bedrijf met de AVG te maken. AVGmanager biedt dé ondersteuning en diensten die nodig zijn om aan de AVG te voldoen.

AVGmanager     |     AVGacademy